„Gyermekek személyiségelemeit és kompetencia struktúráját feltáró, komplex vizsgálóeljárás kidolgozása”

A 17 hónapos kutatás-fejlesztési projektünk megvalósítása alatt célunk a gyermekek egyes személyiségelemeit és kompetencia struktúráját feltáró, komplex vizsgálóeljárás (KID) módszertani, és hardveres-szoftveres környezettel támogatott eszközrendszer kidolgozása.  A fő célcsoportot az utolsó óvodai évüket töltő, nagycsoportos gyermekek alkotják. A létrejövő vizsgálómódszer célja azoknak a készségeknek, rutinoknak a vizsgálata, melyek alapján objektív vélemény alkotható a gyermekről.

Az eljárással objektív adatállomány formájában kaphatunk képet az érintett gyermek készségeiről, kompetenciáiról. Az adatok ismeretében azok interpretálásával pedig kialakítható az a pedagógiai/pszichológiai szakvélemény, ami reális képet adva segítheti az óvoda-iskola átmenet, valamint a fejlesztés folyamatát. (Tovább..)