huhren

Iskolaérettség mérése fiatalkorúak részére

A Learning Innovation Kft. működése során számos olyan projekt tervezésében, megvalósításában vett részt, mely a gyermekek fejlődésére, fejlesztésére, felnőttkori tudásának megalapozására irányult.

Felismerve ezen feladatok megvalósításában rejlő potenciálokat, olyan innovatív módszerek, módszerkombinációk kutatásába kezdett, melyek nemcsak az életkori, de a mai világ kihívásaira is a megszokottól eltérő, hatékonyabb válaszokat tudnak adni.

A Learning Innovation Kft. keresi azon finanszírozási lehetőségeket, melyek a magas szakmai színvonal biztosítása mellett kiszámítható kutatás-fejlesztési projekt megvalósítását teszik lehetővé. Mindezek alapjául komplett piacelemzést, versenytárselemzést végzett, illetve meghatározta ezen tevékenysége gerincét alkotó szakmai szempontokat, megalapozta szakmai humán-erőforrás bázisát.

Megállapításaink

A gyermekek személyiségjellemzői és kialakuló kompetenciái, az iskolaérettség, illetve a pályaválasztás alapjai, az iskolaelhagyás és lemorzsolódás okai foglalkoztatják leginkább az 5 év feletti gyermekek szüleit, tanításukban érintett szakembereket és intézményeket.

Jelenleg a 2003-ban magyarra adaptált Woodcock–Johnson Kognitív Képességvizsgáló eljárás jelenti az elvileg általánosan használt gyakorlatot.

Hazánkban átfogó, sztenderdizált, egységesen használt vizsgálati módszer nincs a gyermekek kompetenciáinak megállapítására, még az iskolaérettséggel kapcsolatosan sem. További nehézség, az iskolaérettséggel foglalkozó, egyébként kiváló szakemberek túlterheltsége.

Magyarországon a gyermeki kompetenciák mérésére számos vállalkozás működtet szolgáltatásokat. Ezek leginkább papíralapú teszteken keresztül igyekeznek a gyermek személyiségét, készségeit feltérképezni, de számos kompetencia informatikai támogatás nélkül nem vizsgálható elégséges mélységben.

Felismerve a lehetőségeket átfogó módszertan kidolgozásán dolgozunk, amely minden gyermekre kiterjeszthető, így a létrejövő termék azt a sokoldalúságot — alapvető készségek, transzverzális kompetenciák és személyiségjegyek együttesét — járja körül, ami mentén a gyermek az adottságai ismeretében fejleszthető.

Módszertanunkat objektív, hiteles kép alkotására kívánjuk kidolgozni, amely alapján komplex képet alkothatunk a gyermekek kompetenciáiról, a személyiségük összetettségéről, a rejtett hiányosságaikról.