huhren

Engedélyezett képzések

Vállalkozásunk a 2001. évi CI. törvény szerint akkreditált (AL-2726), majd felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvénynek megfelelően 2014-től engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmény (E-000617/2014).

Képzési kínálatunkat folyamatosan bővítjük oktatóink észrevétele és tapasztalata, illetve ügyfeleink igényei alapján.

Tevékenységünk középpontjában mindig a partnerközpontúság és a képzések kiemelkedő színvonalú lebonyolítása áll, melyet mi sem bizonyít jobban, mint a különböző területeken az eddigi több, mint 1000 lezajlott képzés és a mára már meghaladó 14000 elégedett résztvevő.

Engedélyezett képzések - tréningek

Az igény szerinti előzetes tudásszint, a képzési szükségletek felmérése és a képzési tanácsadás befejeztével minden esetben a megrendelővel közösen alakítjuk a megfelelő képzési csomagot.

Széles választékban kínálunk engedélyezett képzéseket), különböző témakörökben:

 • Általános személyiségfejlesztés
 • Atipikus foglalkoztatás
 • Csapatépítés
 • Hatékonyságnövelés
 • Informatikai/digitális készségfejlesztés
 • Kommunikációs készségfejlesztés
 • Munkavállalói készségfejlesztés
 • Munkaerőpiaci kompetenciafejlesztés
 • Nők a családban és a munkahelyen
 • Önkéntesség
 • Uniós irányelvek
 • Vezetők készségfejlesztése

Businessman presenting new project to partners

A program segítségével fejlődik gondolkodási-, koncepcióalkotási-, tanulási képessége, képessé válik felismerni egy munkacsoport-, szervezet erősségeit és gyengeségeit, és hatékonyan reagál a változásokra.

A képzési idő: 80 óra
A képzés során a résztvevők alkalmazkodóképességét fejlesztjük oly módon, hogy munkaszervezetükhöz-, közösségükhöz való hozzáállásuk jobb lehessen. A résztvevő az új ismeretek által hatékonyabbá válik a mindennapokban, alapkészségei, érték- és folyamatfejlesztési ismeretei bővülnek, így képessé válhat a szervezet egyéni, speciális igényeit kielégíteni, hasznos tagjává válva így a közösségnek.

A képzési idő: 240 óra
A képzés segítségével betekintést nyerhetünk önmagunk és környezetünk mélyebb, értő megismerésébe. A képzés fókuszában az önismeret és önbizalom áll, így segítve egymás elfogadását, társas kapcsolataink megértését.

A képzési idő: 20 óra
A képzést azok számár ajánljuk, akik fontosnak tartják az egyén, önmaguk megértését, tudatosságuk növelését. A képzés segítséget nyújt személyiségünk előnyösebb oldalának előtérbe helyezéséhez, az érzelmeink kezeléséhez, ez által csökkentve szorongásainkat, és segítve társas kapcsolatainkat.

A képzési idő: 30 óra
Azoknak az érdeklődőknek ajánljuk a képzés elvégzését, akik önmaguk megismerésén túl fontosnak tartják emberi kapcsolataik megértését, minőségi javítását. A képzés során betekintést nyerhetnek egy kapcsolat érzelmi-, bizalmi-, kommunikációs-, konfliktuskezelési-, harci színtereibe, hogy az ismereteket alkalmazva képessé váljanak számukra előnyös, megfelelő kapcsolatok kiépítésére.

A képzési idő: 30 óra
A képzést azoknak az érdeklődőknek ajánljuk, akik közösségben szeretnék hatékonyságukat növelni, a feladatokat, célokat együtt-, hatékonyan elérni. A képzés segítséget nyújthat a kapcsolatok kialakításában, mások érzelmeinek felismerésében, mások- és önmaguk motiválásában.

A képzési idő: 20 óra
A képzés segítséget nyújthat a résztvevő személyiségének fejlesztendő területeit felismerni, és megoldási tervet készíteni. A program kitér a konfliktus fogalmára, helyzet felismerési technikák elsajátítására, és hatékony kezelési módszerek átadására, elsajátíttatására.

A képzési idő: 30 óra
Az érzékenyítő tréningünket olyan csoportoknak és közösségben dolgozóknak ajánljuk, akik szeretnék, ha mássággal, hátránnyal élő embertársaink felé nagyobb empátiával, elfogadással tudnának viszonyulni. E mellett megismerik a résztvevők, hogyan lehet úgy segíteni hátránnyal élő társaikat, hogy közben azok értékes és hasznos tagjai legyenek a közösségnek.

A képzési idő: 20 óra
A képzést azoknak ajánljuk, akik munkafolyamataik révén másokkal együttműködve érhetnek csak el sikereket. Segítséget kapnak a résztvevők az egymás közti bizalom kiépítéséről, a visszajelzés adásának fontosságáról, kommunikációs és érdekérvényesítő technikák megfelelő használatáról.

A képzési idő: 20 óra
A képzés segítséget nyújthat a résztvevő munka folyamatai-, feladatvégzése során, a kommunikáció és pontos üzenetátvitel minőségi fejlesztésével, hiszen az asszertív kommunikáció nem más, mint az értő figyelem technikája. Ezt segítik a kommunikációs-, önbizalom fejlesztő-, tárgyalástechnikát javító-, eredményesség növelő gyakorlati technikák elsajátítása.

A képzési idő: 20 óra
A képzés segítséget nyújthat a résztvevő munka folyamatai-, feladatvégzése során, a kommunikáció és pontos üzenetátvitel minőségi fejlesztésével, hiszen az asszertív kommunikáció nem más, mint az értő figyelem technikája. Ezt segítik a kommunikációs-, önbizalom fejlesztő-, tárgyalástechnikát javító-, eredményesség növelő gyakorlati technikák elsajátítása.

A képzési idő: 20 óra
A képzés hasznos lehet olyan közösségek, csoportok, munkacsoportok számára, akik úgy érzik, kommunikációjuk, együttműködésük, egymásra hangoltságuk további fejlesztést, segítséget igényel. A program kitér a közösség és egyén igényeire, érdekeire, ezek összehangolására, de külön vizsgálatára is, segíti az egymásra hangolódást és felgyülemlett konfliktusok oldását.

A képzési idő: 20 óra
A képzés hasznos lehet olyan közösségek, csoportok, munkacsoportok számára, akik úgy érzik, kommunikációjuk, együttműködésük, egymásra hangoltságuk további fejlesztést, segítséget igényel. A program kitér a közösség és egyén igényeire, érdekeire, ezek összehangolására, de külön vizsgálatára is, segíti az egymásra hangolódást és felgyülemlett konfliktusok oldását.

A képzési idő: 20 óra
Szociális készségfejlesztésben mindannyiunknak van fejleszteni való terület, melyben ez a képzés segít. Legyen az magánélet vagy a mindennapos munka. Gyakorolják a társas viselkedési módokat, a konfliktusok kezelését vagy a különlegesebb, hirtelen megváltozott élethelyzeteket.

A képzési idő: 30 óra
A képzés neve is árulkodó a tekintetben, hogy a harmonikus szervezeti légkör megteremtése a célja a képzésnek. Ezt a résztvevők hozzáállásával és segítségével könnyen elérhető. Itt módszereket, megközelítéseket tanulnak a résztvevők, melyekkel egy dolgozóbarát, hatékony, stresszmentes környezetet, munkahelyet tudnak megteremteni.

A képzési idő: 30 óra
A képzés elvégzésével javul az résztvevő stresszkezelő illetve stressztűrő képessége. Olyan technikákat tanuljanak meg, melyekkel megelőzhetővé válik mindenki számára esetleges pszhichés és testi zavar is.

A képzési idő: 20 óra
A képzés elvégzésével javul az résztvevő stresszkezelő illetve stressztűrő képessége. Olyan technikákat tanuljanak meg, melyekkel megelőzhetővé válik mindenki számára esetleges pszhichés és testi zavar is.

A képzési idő: 20 óra
Azoknak ajánljuk ezt a képzést, akik legalább egy készséget szeretnének fejleszteni a saját hatékonyabb működésükben, az együttműködést igénylő helyzetek kezelésében vagy éppen a legfontosabb fejlesztendő készségeik közül valamelyikben.

A képzési idő: 10 óra
Bárki számára fontos lehet, hogy otthonát, környezetét, munkahelyét környezetbarát módon, a fenntartható fejlődés jegyében használja, működtesse. A program segítségével a résztvevő ismereteket szerez a környezettudatos életvitel alapjairól, segítséget kap mindennapi tevékenységeinek megváltoztatásához, és közösségi eseményekről értesül.

A képzési idő: 30 óra
A képzés hasznos lehet mindazok számára, akik fogalmazás-, írás és szövegértési készségeiket szeretnék fejleszteni. A képzés egyaránt fejleszti a szövegalkotáshoz szükséges technikai ismereteinket, de kész szövegek értő olvasására, vizsgálatára javítására is képessé tesz.

A képzés idő: 160 óra
Azoknak ajánljuk ezt a képzést, akik legalább egy készséget szeretnének fejleszteni a saját hatékonyabb működésükben, az együttműködést igénylő helyzetek kezelésében vagy éppen a legfontosabb fejlesztendő készségeik közül valamelyikben.

A képzési idő: 30 óra
A programot mindazoknak ajánljuk, akik valamilyen közösség kialakítását tervezik és szívesen munkálkodnak a társadalom újraszervezésében hosszútávon is. A képzés segítségével a résztvevők megismerkedhetnek az ideális közösség kialakításának lépéseivel és lehetőségeivel, az együttműködés technikáival, azokkal a szabályrendszerekkel, amik a fejlődést és az együttműködést fejlesztik, segítik és hosszú távon élhetővé és működőképessé teszik.

A képzési idő: 30 óra
Azoknak ajánljuk ezt a képzést, akik szeretnék az emberek között létrejövő konfliktusok kezelését jobban átlátni és segíteni azok békés úton történő megoldását. A képzés felkészíti a résztvevőket arra, hogyan lehet megakadályozni a problémák elmérgesedését, fellelni a megegyezés területeit, sikeresen boldogulni saját és mások érzelmeinek kezelésében, megérteni az emberi konfliktusok természetét, feltárni és a kezelni a rejtett problémákat. A résztvevők megismerik azokat a kommunikációs technikákat, amelyek hatékonyan segítik az érintetteteket és az egész folyamatot.

A képzési idő: 30 óra
A kiégés fontos jelzése annak, hogy a társadalmon belül valami hibásan működik. A motiválatlanság a legtöbb társadalmi réteget érinti, hiszen a monotonitás kezelése nélkül lehetetlen a lelkesedés hosszú távú fenntartása. A képzés során a résztvevők megismerkedhetnek a burnout 3 fázisával, területeivel valamint, ami ennél is fontosabb a megelőzés 12 szintjét is elsajátíthatják. Nemcsak azoknak ajánljuk, akik valamilyen vezetői szerepet töltenek be, vagy szeretnének betölteni a jövőben, hanem bárkinek, aki úgy érzi, hogy személyes fejlődéséhez is hozzájárulna ezen tudás megszerzése.

A képzési idő: 30 óra
A program célja, hogy a résztvevők elsajátítsanak olyan alapvető elsősegélynyújtási ismereteket, melyekkel gyorsan és szakszerűen tudnak a bajbajutottakon segíteni vészhelyzet esetén. Főként azoknak ajánljuk, akik élethelyzetükből, munkájukból adódóan fokozott felelősséget viselnek és éreznek környezetük egészségéért és testi épségéért.

A képzési idő: 10 óra
A képzés célja olyan egészségtudatos, karizmatikus, motivációs segítők képzése, akik saját környezetükben szívükön viselik a lakosság egészségi állapotát, egészséggel kapcsolatos információikat. A képzés során a résztvevőknek lehetősége nyílik olyan módszereket megismerni, melyekkel képesek lesznek a jövőben releváns információkat átadni a lakosságnak, motiválni, aktivizálni őket, valamint jövőbeni egészségvédelemre és egészségfejlesztésre szolgáló rendezvényeket szervezni.

A képzési idő: 30 óra
Azon személyeknek ajánljuk ezt a képzést, akik szeretnének ismereteket szerezni az esélyegyenlőség témakörébe tartozó fogalmakról, releváns jogszabályokról, valamint a diszkriminációmentességről és esélyegyenlőségről.

A képzési idő: 30 óra
A program célja, hogy a résztvevők megismerjék és elsajátítsák az álláskeresés módjait, valamint, hogy figyelemfelkeltő és hatásos önéletrajzot tudjanak készíteni. A képzést legfőképp azoknak ajánljuk akik hasznos és bővebb információkkal szeretnék gyarapítani tudásukat az álláskeresés világában.

A képzési idő: 20 óra
A képzés azoknak ajánlott, akik szeretnék, ha kommunikációjuk tudatos, idővel professzionális szintre emelkedne. Ehhez nyújt segítséget a különböző kommunikációs technikák és önérvényesítő módszerek megismerése szituációs gyakorlatok segítségével.

A képzési idő: 30 óra
A program célja, hogy a résztvevők olyan kommunikációs készségeket sajátítsanak el, amelyek segítségével hatékonyabban kezelhetik kapcsolataikat. Alapvető célja, hogy a résztvevők legyenek képesek egy irányba mozdulni, egy szervezet/csoport érdekeit, céljait és saját érdekeik határait konzekvensen képviselve megnyilvánulni - akár konfrontálódni is, ugyanakkor minimalizálni az ebből fakadó kapcsolati veszteséget.

A képzési idő: 20 óra
Mindazok számára ajánljuk a képzést, kik elhivatottságot éreznek környezetükkel való kommunikációjuk fejlesztésére. A képzés kitér a résztvevő viselkedéskultúrájának vizsgálatára, etikett ismeretek átadására, egyéni kommunikációs stratégia kidolgozására, a kapott üzenet megfelelő értelmezésére. Az alapvető cél a diplomáciai érzék fejlesztése.

A képzési idő: 10 óra
A képzés segítséget nyújthat a résztvevő munka folyamatai-, feladatvégzése során, a kommunikáció és pontos üzenetátvitel minőségi fejlesztésével, hiszen az asszertív kommunikáció nem más, mint az értő figyelem technikája. Ezt segítik a kommunikációs-, önbizalom fejlesztő-, tárgyalástechnikát javító-, eredményesség növelő gyakorlati technikák elsajátítása.

A képzési idő: 20 óra
A képzés segítséget nyújthat a résztvevő munka folyamatai-, feladatvégzése során, a kommunikáció és pontos üzenetátvitel minőségi fejlesztésével, hiszen az asszertív kommunikáció nem más, mint az értő figyelem technikája. Ezt segítik a kommunikációs-, önbizalom fejlesztő-, tárgyalástechnikát javító-, eredményesség növelő gyakorlati technikák elsajátítása.

A képzési idő: 20 óra
A képzés elvégzésével a résztvevő mélyebb, szélesebb körű ismeretet szerez önmagáról, kommunikációs stratégiájáról, objektív képet kapva így önmaga reprezentálásának, előadásmódjának fejlesztésére vonatkozóan. A cél a résztvevő sikerességének, érvényesülésének növelése a mindennapokban és munkájában egyaránt.

A képzési idő: 30 óra
Megismertetni a résztvevőkkel a kommunikáció alapjait, tudatosítani a kommunikáció interaktív hatásait, befolyásoló tényezőit, amelyek segítenek a mindennapi emberi, szakmai, szakmai közi kapcsolataik sikeresebbé tételében és ezáltal teszik hatékonyabbá kommunikációs képességüket.

A képzési idő: 20 óra
A program célja, hogy a résztvevők olyan viselkedéskultúrát sajátítsanak el, amely segítségével hatékonyabban kezelhetik formális kapcsolataikat, valamint az alapvető etikett szabályait alkalmazva javíthatják külső és belső partnerkapcsolataikat. Egyénre szóló és gyakorlati tudást kapnak a közvetlen emberi kommunikáció szabályairól, lehetőségeiről és eszközeiről, annak érdekében, hogy pontos és egyértelmű üzeneteket adjanak, a kapott kommunikációs üzeneteket a megfelelőn módon tudják dekódolni. Alapvető célja, hogy fejlődjön a résztvevők diplomáciai érzéke, és alapvető kommunikációs technikákat sajátítsanak el és alkalmazzanak.

A képzési idő: 20 óra
Azoknak ajánljuk ezt a képzést, akik legalább egy készséget szeretnének fejleszteni a saját hatékonyabb működésükben, az együttműködést igénylő helyzetek kezelésében vagy éppen a legfontosabb fejlesztendő készségeik közül valamelyikben.

A képzési idő: 20 óra
Azoknak ajánljuk ezt a képzést, akik legalább egy készséget szeretnének fejleszteni a saját hatékonyabb működésükben, az együttműködést igénylő helyzetek kezelésében vagy éppen a legfontosabb fejlesztendő készségeik közül valamelyikben.

A képzési idő: 20 óra
Azoknak ajánljuk ezt a képzést, akik szeretnék az emberek között létrejövő konfliktusok kezelését jobban átlátni és segíteni azok békés úton történő megoldását. A képzés felkészíti a résztvevőket arra, hogyan lehet megakadályozni a problémák elmérgesedését, fellelni a megegyezés területeit, sikeresen boldogulni saját és mások érzelmeinek kezelésében, megérteni az emberi konfliktusok természetét, feltárni és a kezelni a rejtett problémákat. A résztvevők megismerik azokat a kommunikációs technikákat, amelyek hatékonyan segítik az érintetteteket és az egész folyamatot.

A képzési idő: 30 óra
A képzés során a résztvevők alkalmazkodóképességét fejlesztjük oly módon, hogy munkaszervezetükhöz-, közösségükhöz való hozzáállásuk jobb lehessen. A résztvevő az új ismeretek által hatékonyabbá válik a mindennapokban, alapkészségei, érték- és folyamatfejlesztési ismeretei bővülnek, így képessé válhat a szervezet egyéni, speciális igényeit kielégíteni, hasznos tagjává válva így a közösségnek.

A képzési idő: 240 óra
A képzés hasznos lehet mindazok számára, akik fogalmazás-, írás és szövegértési készségeiket szeretnék fejleszteni. A képzés egyaránt fejleszti a szövegalkotáshoz szükséges technikai ismereteinket, de kész szövegek értő olvasására, vizsgálatára javítására is képessé tesz. A képzés idő: 160 óra
A képzés elvégzése minden munkakörnyezetben elengedhetetlen ismeretekkel szolgál a résztvevők számára. A képzés kiterjed az elsősegélynyújtás-, a környezetvédelem- és munkavédelem alapvető elméleti és gyakorlati ismereteire, így elkerülve vészhelyzet esetén a szükségesnél nagyobb kár előidézését.

A képzési idő: 30 óra
Bárki számára fontos lehet, hogy otthonát, környezetét, munkahelyét környezetbarát módon, a fenntartható fejlődés jegyében használja, működtesse. A program segítségével a résztvevő ismereteket szerez a környezettudatos életvitel alapjairól, segítséget kap mindennapi tevékenységeinek megváltoztatásához, és közösségi eseményekről értesül.

A képzési idő: 30 óra
Együttműködési képességünk fejlesztésére egyre inkább szükség van, ahogy élettereinket egyre több családtaggal, kollégával kell megosztanunk. A program segítséget nyújt a közösségben egyéni céljaink meghatározásában, teljesítményünk fokozásában. Olyan speciális ismeretek elsajátítására ad lehetőséget a program, mint kapcsolatépítés, motiváció fejlesztés, környezeti hatások kezelése, motiváció.

A képzési idő: 20 óra
Mindennapjainkban és munkavégzésünk közben is egyre nagyobb hangsúlyt kap a személyes hatékonyság és idővel való gazdálkodás kérdése. A képzés elvégzésével közelebb kerülhet a tökéletes időbeosztás és hatékonyság eléréséhez oly módon, hogy priorizálási-, stresszkezelő technikákat, stratégiákat sajátít el, érzelem és stressz központú tréningmódszereink segítségével.

A képzési idő: 20 óra
A Munkavállalók fejlesztése képzésünk szinte minden, a munkavállalók egyéni-, társas- és csoportos nehézségeit felölelő programot nyújt az érdeklődő számára. Kitér a kommunikáció-, a gondolkodás-, a stresszkezelés-, a konfliktuskezelés fejlesztésére, de egyéb speciális ismereteket is nyújt, igazodva az egyéni igényekhez.

A képzési idő: 240 óra
A képzés speciális ismereteket nyújt egy feladat vagy folyamatos munkavégzés során felmerülő innovációs folyamatok, lehetőségek felismeréséhez és elvégzéséhez a résztvevők aktív közreműködésével.

A képzési idő: 30 óra
A program célja, hogy a résztvevők olyan kommunikációs készségeket sajátítsanak el, amelyek segítségével hatékonyabban kezelhetik kapcsolataikat. Alapvető célja, hogy a résztvevők legyenek képesek egy irányba mozdulni, egy szervezet/csoport érdekeit, céljait és saját érdekeik határait konzekvensen képviselve megnyilvánulni - akár konfrontálódni is, ugyanakkor minimalizálni az ebből fakadó kapcsolati veszteséget.

A képzési idő: 20 óra
A képzést azoknak ajánljuk, akik munkafolyamataik révén másokkal együttműködve érhetnek csak el sikereket. Segítséget kapnak a résztvevők az egymás közti bizalom kiépítéséről, a visszajelzés adásának fontosságáról, kommunikációs és érdekérvényesítő technikák megfelelő használatáról.

A képzési idő: 20 óra
A képzés hasznos lehet mindazoknak, akik változásirányításban vesznek részt, vagy feladatuk a szervezetet sikerrel túljuttatni egy-egy változáson. Ehhez a program rávilágít az emberek változáshoz fűzőfő viszonyára, a félelmeikre és ezek kezelhetőségére. A résztvevők megtanulják, hogyan lehet egyedi esetekhez egyedi megoldási javaslatokat kidolgozni, sikerrel végrehajtani.

A képzési idő: 20 óra
A képzés segítséget nyújthat a résztvevő munka folyamatai-, feladatvégzése során, a kommunikáció és pontos üzenetátvitel minőségi fejlesztésével, hiszen az asszertív kommunikáció nem más, mint az értő figyelem technikája. Ezt segítik a kommunikációs-, önbizalom fejlesztő-, tárgyalástechnikát javító-, eredményesség növelő gyakorlati technikák elsajátítása.

A képzési idő: 20 óra
A képzés segítséget nyújthat a résztvevő munka folyamatai-, feladatvégzése során, a kommunikáció és pontos üzenetátvitel minőségi fejlesztésével, hiszen az asszertív kommunikáció nem más, mint az értő figyelem technikája. Ezt segítik a kommunikációs-, önbizalom fejlesztő-, tárgyalástechnikát javító-, eredményesség növelő gyakorlati technikák elsajátítása.

A képzési idő: 20 óra
A képzés hasznos lehet olyan közösségek, csoportok, munkacsoportok számára, akik úgy érzik, kommunikációjuk, együttműködésük, egymásra hangoltságuk további fejlesztést, segítséget igényel. A program kitér a közösség és egyén igényeire, érdekeire, ezek összehangolására, de külön vizsgálatára is, segíti az egymásra hangolódást és felgyülemlett konfliktusok oldását.

A képzési idő: 20 óra
A képzés hasznos lehet olyan közösségek, csoportok, munkacsoportok számára, akik úgy érzik, kommunikációjuk, együttműködésük, egymásra hangoltságuk további fejlesztést, segítséget igényel. A program kitér a közösség és egyén igényeire, érdekeire, ezek összehangolására, de külön vizsgálatára is, segíti az egymásra hangolódást és felgyülemlett konfliktusok oldását.

A képzési idő: 20 óra
A képzés elvégzésével fejlesztjük a résztvevők időhöz fűződő viszonyát, a mindennapi munkában hatékonyabban és strukturáltan végezzék a teendőiket.

A képzési idő: 10 óra
Azoknak ajánljuk ezt a képzést, akik legalább egy készséget szeretnének fejleszteni a saját hatékonyabb működésükben, az együttműködést igénylő helyzetek kezelésében vagy éppen a legfontosabb fejlesztendő készségeik közül valamelyikben.

A képzési idő: 10 óra
A program célja, hogy a résztvevők rálássanak az együttműködést igénylő helyzetekben alkalmazott viselkedésükre és attitűdjükre; megállapítsák, hogy mi segíti, és mi akadályozza őket abban, hogy hatékonyan működjenek együtt; kijelöljék a legfontosabb fejlesztendő területeket, készségeket; ezek közül legalább egy készséget elkezdjenek fejleszteni.

A képzési idő: 20 óra
A komoly munkaerő-hiánnyal, fluktuációval küzdő munkaszervezetek problémáját hivatott kezelni, az egyedileg kifejlesztett mérő,- és fejlesztőeszközök használatával végigkísért programunk. Képzésünk a szociális értelemben korlátozott lehetőségek között élő, jelenlegi és leendő munkavállalók gyakorlati ismereteinek, társadalmi és munkavállalói kulcskompetenciáinak fejlesztésére irányul.

A képzési idő: 440 óra
Azon személyeknek ajánljuk ezt a képzést, akik szeretnének ismereteket szerezni az esélyegyenlőség témakörébe tartozó fogalmakról, releváns jogszabályokról, valamint a diszkriminációmentességről és esélyegyenlőségről.

A képzési idő: 30 óra
A képzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a projektmunka lépéseivel. Az alapvető ismeretektől, a pénzügyi és szakmai megvalósulás követelményein keresztül, egészen a projektkontrolling, a mérő- és mutatószámok rendszeréig, valamint ezek eredményeinek ábrázolásával.

A képzési idő: 30 óra
A program célja, hogy a résztvevők megismerjék és elsajátítsák az álláskeresés módjait, valamint, hogy figyelemfelkeltő és hatásos önéletrajzot tudjanak készíteni. A képzést legfőképp azoknak ajánljuk akik hasznos és bővebb információkkal szeretnék gyarapítani tudásukat az álláskeresés világában.

A képzési idő: 20 óra
A képzést mindazon személyeknek ajánljuk, akik szeretnének alap online marketing ismereteket szerezni, valamint a már meglévő tudásukat bővíteni az online hirdetések adta lehetőségek feltárásával és sikeres használatával.

A képzési idő: 30 óra
A képzés első sorban olyan vezetőknek és vezető típusú érdeklődőknek ajánlott, akik tudatosan vesznek részt munkafolyamataikban és alapvető ismereteket szeretnének elsajátítani a vezetői felelősségeikkel kapcsolatban. A képzés kiterjed az alapvető fogalmi ismeretekre, de érinti a felelősségvállalás-, a prioritás-, a vezetői típusok témakörét is. Továbbá az egyéni vezetői definíciók megalkotására is sor kerül.

A képzési idő: 20 óra
A képzés azoknak ajánlott, akik a fogalmi ismereteken és alapvető iránymutatáson túl szükségét érzik vezetői kompetenciáik speciális kiegészítésére különböző kommunikációs-, irányítási-, konfliktuskezelési technikák elsajátítása révén.

A képzési idő: 30 óra
A képzés speciális ismereteket nyújt egy feladat vagy folyamatos munkavégzés során felmerülő innovációs folyamatok, lehetőségek felismeréséhez és elvégzéséhez a résztvevők aktív közreműködésével.

A képzési idő: 30 óra
A képzést azoknak ajánljuk, akik munkafolyamataik révén másokkal együttműködve érhetnek csak el sikereket. Segítséget kapnak a résztvevők az egymás közti bizalom kiépítéséről, a visszajelzés adásának fontosságáról, kommunikációs és érdekérvényesítő technikák megfelelő használatáról.

A képzési idő: 20 óra
A képzés hasznos lehet mindazoknak, akik változásirányításban vesznek részt, vagy feladatuk a szervezetet sikerrel túljuttatni egy-egy változáson. Ehhez a program rávilágít az emberek változáshoz fűződő viszonyára, a félelmeikre és ezek kezelhetőségére. A résztvevők megtanulják, hogyan lehet egyedi esetekhez egyedi megoldási javaslatokat kidolgozni, sikerrel végrehajtani.

A képzési idő: 20 óra
Vezetői szerepet most és a jövőben betöltők számára ajánljuk a program elvégzését. Olyan ismeretekhez juthatnak, melyek a mindennapi nehézségeikben, feladataik megoldásában, hatékonyságuk növelésében segítenek. A program része bizalomépítési ismeretek-, lojalitásnövelési ismeretek-, delegálási lehetőségek elsajátítása, az egyéni hatáskörök, feladatok és felelősségi örök specifikációját tekintetbe véve.

A képzési idő: 20 óra
Vezetői feladatokat ellátóknak és magas felelősségi kört beöltőknek ajánljuk első sorban a képzést, mivel olyan speciális ismereteket sajátíthatnak el, melyek az általuk vezetett csoport-, közösség-, beosztott munkavégzésnek hatékonyságát segítik elő. Gyakorlati ismeretet szereznek a résztvevők csoportdinamikai folyamatokról, folyamatszabályozásról, kommunikációról.

A képzési idő: 20 óra
A résztvevők megértsék, hogyan kell egy folyamatot, feladatot - feladatcsomagokká alakítani és azokat a megfelelő kompetenciájú emberre bízni, azaz delegálni. Továbbá annak tudatosítása, hogy a nagyobb teljesítmény és a magasabb minőség elérése akkor remélhető, ha a vezető ismeri munkatársai szükségleteit és képességeit ezekkel összhangban képes számukra feladatokat szignálni.

A képzési idő: 20 óra
A program célja, hogy a résztvevők minden szituációban tudjanak úgy tárgyalni, hogy érdekeiket az maximálisan szolgálja, és tárgyalásaikból lehetőségeket generálhassanak. A program tematikája során végig követjük a tárgyalás lépéseit a felkészüléstől az érdekfeltáráson és kapcsolatfelvételen, a megoldások keresésén keresztül egészen a megállapodásig és az utógondozásig. A tréning végére a résztvevők megismerik a tárgyalás folyamatát és így magabiztosabbak lesznek különböző tárgyalási helyzetekben. Ismerik és felismerik a tárgyalási játszmákat, taktikákat és megfelelő eszköztárral rendelkeznek hatékonyságuk érdekében.

A képzési idő: 20 óra
Azoknak ajánljuk ezt a képzést, akik legalább egy készséget szeretnének fejleszteni a saját hatékonyabb működésükben, az együttműködést igénylő helyzetek kezelésében vagy éppen a legfontosabb fejlesztendő készségeik közül valamelyikben.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D001

A program segítségével fejlődik gondolkodási-, koncepcióalkotási-, tanulási képessége, képessé válik felismerni egy munkacsoport-, szervezet erősségeit és gyengeségeit, és hatékonyan reagál a változásokra.

A képzési idő: 80 óra
A program segítségével fejlődik gondolkodási-, koncepcióalkotási-, tanulási képessége, képessé válik felismerni egy munkacsoport-, szervezet erősségeit és gyengeségeit, és hatékonyan reagál a változásokra.

A képzési idő: 80 óra
A képzés során a résztvevők alkalmazkodóképességét fejlesztjük oly módon, hogy munkaszervezetükhöz-, közösségükhöz való hozzáállásuk jobb lehessen. A résztvevő az új ismeretek által hatékonyabbá válik a mindennapokban, alapkészségei, érték- és folyamatfejlesztési ismeretei bővülnek, így képessé válhat a szervezet egyéni, speciális igényeit kielégíteni, hasznos tagjává válva így a közösségnek.

A képzési idő: 240 óra
Mindennapjainkban és munkavégzésünk közben is egyre nagyobb hangsúlyt kap a személyes hatékonyság és idővel való gazdálkodás kérdése. A képzés elvégzésével közelebb kerülhet a tökéletes időbeosztás és hatékonyság eléréséhez oly módon, hogy priorizálási-, stresszkezelő technikákat, stratégiákat sajátít el, érzelem és stressz központú tréningmódszereink segítségével.

A képzési idő: 20 óra
A képzés speciális ismereteket nyújt egy feladat vagy folyamatos munkavégzés során felmerülő innovációs folyamatok, lehetőségek felismeréséhez és elvégzéséhez a résztvevők aktív közreműködésével.

A képzési idő: 30 óra
Mindazok számára ajánljuk a képzést, kik elhivatottságot éreznek környezetükkel való kommunikációjuk fejlesztésére. A képzés kitér a résztvevő viselkedéskultúrájának vizsgálatára, etikett ismeretek átadására, egyéni kommunikációs stratégia kidolgozására, a kapott üzenet megfelelő értelmezésére. Az alapvető cél a diplomáciai érzék fejlesztése.

A képzési idő: 10 óra
A képzés elvégzésével fejlesztjük a résztvevők időhöz fűződő viszonyát, a mindennapi munkában hatékonyabban és strukturáltan végezzék a teendőiket.

A képzési idő: 10 óra
Felkészíteni a résztvevőket saját élethelyzeteikben a számukra hasznos információforrások felismerésére, fellelésére, használatára, saját problémáik adatigényének artikulálására, lefedésére, saját problémáik közül minél több megoldására, vagy a mások által adott adatok, készített elemzések értékelésére.

A képzési idő: 20 óra
A résztvevők megértsék, hogyan kell egy folyamatot, feladatot - feladatcsomagokká alakítani és azokat a megfelelő kompetenciájú emberre bízni, azaz delegálni. Továbbá annak tudatosítása, hogy a nagyobb teljesítmény és a magasabb minőség elérése akkor remélhető, ha a vezető ismeri munkatársai szükségleteit és képességeit ezekkel összhangban képes számukra feladatokat szignálni.

A képzési idő: 20 óra
Megismertetni a résztvevőkkel a kommunikáció alapjait, tudatosítani a kommunikáció interaktív hatásait, befolyásoló tényezőit, amelyek segítenek a mindennapi emberi, szakmai, szakmai közi kapcsolataik sikeresebbé tételében és ezáltal teszik hatékonyabbá kommunikációs képességüket.

A képzési idő: 20 óra
A program célja, hogy a résztvevők olyan viselkedéskultúrát sajátítsanak el, amely segítségével hatékonyabban kezelhetik formális kapcsolataikat, valamint az alapvető etikett szabályait alkalmazva javíthatják külső és belső partnerkapcsolataikat. Egyénre szóló és gyakorlati tudást kapnak a közvetlen emberi kommunikáció szabályairól, lehetőségeiről és eszközeiről, annak érdekében, hogy pontos és egyértelmű üzeneteket adjanak, a kapott kommunikációs üzeneteket a megfelelőn módon tudják dekódolni. Alapvető célja, hogy fejlődjön a résztvevők diplomáciai érzéke, és alapvető kommunikációs technikákat sajátítsanak el és alkalmazzanak.

A képzési idő: 20 óra
A program célja, hogy a résztvevők minden szituációban tudjanak úgy tárgyalni, hogy érdekeiket az maximálisan szolgálja, és tárgyalásaikból lehetőségeket generálhassanak. A program tematikája során végig követjük a tárgyalás lépéseit a felkészüléstől az érdekfeltáráson és kapcsolatfelvételen, a megoldások keresésén keresztül egészen a megállapodásig és az utógondozásig. A tréning végére a résztvevők megismerik a tárgyalás folyamatát és így magabiztosabbak lesznek különböző tárgyalási helyzetekben. Ismerik és felismerik a tárgyalási játszmákat, taktikákat és megfelelő eszköztárral rendelkeznek hatékonyságuk érdekében.

A képzési idő: 20 óra
Azoknak ajánljuk ezt a képzést, akik legalább egy készséget szeretnének fejleszteni a saját hatékonyabb működésükben, az együttműködést igénylő helyzetek kezelésében vagy éppen a legfontosabb fejlesztendő készségeik közül valamelyikben.

A képzési idő: 20 óra
Azoknak ajánljuk ezt a képzést, akik legalább egy készséget szeretnének fejleszteni a saját hatékonyabb működésükben, az együttműködést igénylő helyzetek kezelésében vagy éppen a legfontosabb fejlesztendő készségeik közül valamelyikben.

A képzési idő: 20 óra
A programot mindazoknak ajánljuk, akik valamilyen közösség kialakítását tervezik és szívesen munkálkodnak a társadalom újraszervezésében hosszútávon is. A képzés segítségével a résztvevők megismerkedhetnek az ideális közösség kialakításának lépéseivel és lehetőségeivel, az együttműködés technikáival, azokkal a szabályrendszerekkel, amik a fejlődést és az együttműködést fejlesztik, segítik és hosszú távon élhetővé és működőképessé teszik.

A képzési idő: 30 óra
Azoknak ajánljuk ezt a képzést, akik szeretnék az emberek között létrejövő konfliktusok kezelését jobban átlátni és segíteni azok békés úton történő megoldását. A képzés felkészíti a résztvevőket arra, hogyan lehet megakadályozni a problémák elmérgesedését, fellelni a megegyezés területeit, sikeresen boldogulni saját és mások érzelmeinek kezelésében, megérteni az emberi konfliktusok természetét, feltárni és a kezelni a rejtett problémákat. A résztvevők megismerik azokat a kommunikációs technikákat, amelyek hatékonyan segítik az érintetteteket és az egész folyamatot.

A képzési idő: 30 óra
A kiégés fontos jelzése annak, hogy a társadalmon belül valami hibásan működik. A motiválatlanság a legtöbb társadalmi réteget érinti, hiszen a monotonitás kezelése nélkül lehetetlen a lelkesedés hosszú távú fenntartása. A képzés során a résztvevők megismerkedhetnek a burnout 3 fázisával, területeivel valamint, ami ennél is fontosabb a megelőzés 12 szintjét is elsajátíthatják. Nemcsak azoknak ajánljuk, akik valamilyen vezetői szerepet töltenek be, vagy szeretnének betölteni a jövőben, hanem bárkinek, aki úgy érzi, hogy személyes fejlődéséhez is hozzájárulna ezen tudás megszerzése.

A képzési idő: 30 óra
A képzést azoknak ajánljuk, akik munkafolyamataik révén másokkal együttműködve érhetnek csak el sikereket. Segítséget kapnak a résztvevők az egymás közti bizalom kiépítéséről, a visszajelzés adásának fontosságáról, kommunikációs és érdekérvényesítő technikák megfelelő használatáról.

A képzési idő: 20 óra
Vezetői feladatokat ellátóknak és magas felelősségi kört beöltőknek ajánljuk első sorban a képzést, mivel olyan speciális ismereteket sajátíthatnak el, melyek az általuk vezetett csoport-, közösség-, beosztott munkavégzésnek hatékonyságát segítik elő. Gyakorlati ismeretet szereznek a résztvevők csoportdinamikai folyamatokról, folyamatszabályozásról, kommunikációról.

A képzési idő: 20 óra
A képzés hasznos lehet olyan közösségek, csoportok, munkacsoportok számára, akik úgy érzik, kommunikációjuk, együttműködésük, egymásra hangoltságuk további fejlesztést, segítséget igényel. A program kitér a közösség és egyén igényeire, érdekeire, ezek összehangolására, de külön vizsgálatára is, segíti az egymásra hangolódást és felgyülemlett konfliktusok oldását.

A képzési idő: 20 óra
A képzés hasznos lehet olyan közösségek, csoportok, munkacsoportok számára, akik úgy érzik, kommunikációjuk, együttműködésük, egymásra hangoltságuk további fejlesztést, segítséget igényel. A program kitér a közösség és egyén igényeire, érdekeire, ezek összehangolására, de külön vizsgálatára is, segíti az egymásra hangolódást és felgyülemlett konfliktusok oldását.

A képzési idő: 20 óra
A képzés segítségével fejlesztheti digitális íráskészségét munkafolyamatai hatékonyabbá tételéhez, de a számítógép általános használata és kezelése is könnyebbé, praktikusabbá válhat a képzés elvégzésével, a képzés lehetőséget nyújt egyéni problémái, kérdései megválaszolására is.

A képzési idő: 240 óra
A képzés elvégzése segítheti a résztvevőt az alapvető funkciók gyakorlott, rutinszerű használatának elsajátításában, de a képzés kiterjed a szabadidős, életvitelszerű igények kielégítésének megismertetésére is. Segít az E-ügyintézés világának használatában és az Internet biztonságos, egyéni igények alapján leghatékonyabb alkalmazásában.

A képzési idő: 30 óra
A képzés elvégzésével bővülnek a résztvevők számítógépes elméleti ismeretei, de a program nagyobb hangsúlyt fektet a gyakorlati tudás elsajátítására. Aki elvégzi a képzést, ügyesebbé válik a számítógép használatában, de leginkább az olyan alkalmazások és programok alkalmazásában, melyek a mindennapok, az ügyintézés vagy munkavégzés hatékonyságát növelhetik, életünket könnyebbé tehetik.

A képzési idő: 90 óra
A képzés elvégzésével digitális kulcskompetenciákat lehet megszerezni. Infokommunikációs eszközük működtetése alapvető készségüké fog válni a 35 órás képzés végére. Legyen az asztali számítógép, notebook, tablet illetve okostelefon.

A képzési idő: 35 óra
A képzés az IKER 1. szintű képzés folytatása, ebből adódóan egy előzetes tudásszint felméréssel dönthető el, hogy birtokában van-e a résztvevő azoknak az alapvető készségeknek, melyek továbbfejlesztéséhez szükségük van. A számítógépes és internetes alkalmazásokat használni tudják, a kapott információkat fel tudják dolgozni, értelmezni.

A képzési idő: 35 óra
A képzés célja, hogy a résztvevő megismerkedjen a Microsoft Excel táblázatkezelő szoftverrel, és készségszintűen használni tudja a programot. A résztvevő elsajátítja az alapvető számítási műveletek és függvények használatának alapjait, valamint a diagramkészítés folyamatát.

A képzési idő: 20 óra
A képzés célja, hogy a résztvevő elmélyüljön a Microsoft Excel táblázatkezelő szoftver használatában, és széleskörű tudást kapjon a program alkalmazásáról, és mindezt a mindennapjaiba, munkafeladataiba automatikusan be tudja építeni, ezzel is növelve a hatékony munkavégzést.

A képzési idő: 20 óra
A képzés célja, hogy a résztvevő megismerkedjen a Microsoft Word szövegszerkesztő szoftverrel, és azt alap szinten használni tudja. A résztvevő elsajátítja a szövegbevitel, szövegszerkesztés módját, a dokumentum és a szöveg formázási lehetőségeit, a különböző beállítások használatát, a táblázatok, objektumok kezelését, a körlevél írásának módját. Képes a kimeneti anyagot a megfelelő kinézettel összeállítani, nyomtatni, és a nyomtatási beállításokat kezelni.

A képzési idő: 20 óra
A képzés célja, hogy a résztvevő elmélyüljön a Microsoft Word szövegszerkesztő szoftver használatában, és széleskörű tudást kapjon a program alkalmazásáról, így azt önállóan, magas szinten tudja kezelni. A megszerzett ismeretek által a mindennapi munkafolyamataik automatizálttá és hatékonyabbá válnak.

A képzési idő: 20 óra
A képzés célja, hogy a résztvevők mindennapjaikban, illetve a hatékony, önálló irodai-adminisztratív feladatok érdekében készségszinten legyenek képesek a Word és az Excel programok alkalmazására.

A képzési idő: 40 óra
A képzés célja, hogy a képzést elvégzők a megszerzett tudás birtokában magas szinten, a jelen kor és technológia által megkövetelt színvonalon tudják elvégezni feladataikat, biztonsággal tudják használni a Microsoft Word és Microsoft Excel programok által kínált szolgáltatásokat, megoldásokat, valamint a programok használatával töltött idő mérhetően rövidebb legyen, ugyanazon eredmény elérésére esetén.

A képzési idő: 40 óra
A képzés során a résztvevők megismerkedhetnek az általuk használt szoftverek lehetőségeivel, valamint, hogy a jelen kor és technológia által megkövetelt szinten tudják ellátni feladataikat. Ajánljuk mindazon magánszemélyeknek és informatikai programokon dolgozó munkavállalóknak, akik a számítógépes alkalmazások magabiztos használatát kívánják növelni.

A képzési idő: 35 óra
A képzést mindazon személyeknek ajánljuk, akik szeretnének alap online marketing ismereteket szerezni, valamint a már meglévő tudásukat bővíteni az online hirdetések adta lehetőségek feltárásával és sikeres használatával.

A képzési idő: 30 óra
A képzés speciális ismereteket nyújt egy feladat vagy folyamatos munkavégzés során felmerülő innovációs folyamatok, lehetőségek felismeréséhez és elvégzéséhez a résztvevők aktív közreműködésével.

A képzési idő: 30 óra
Képzésünk hasznos lehet mindazoknak, akik szeretnék ismerni, érteni és átlátni az Unió és a Kutatás-fejlesztés kapcsolatát, a támogatási rendszer és működési elvek alapjait. A képzés alapszintű rálátást biztosít a tudomány és társadalom, a pályázatok és projektek, valamint a gazdasági világ fogalomrendszerére és összefüggéseire.

A képzési idő: 30 óra
Képzési programunkat ajánljuk mindazoknak, akiket az általános uniós ismereteken túl érdekelnek az innovációval, kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos irányelvek, projekt-tervek, megvalósuló tevékenységek és tapasztalataik.

A képzési idő: 30 óra
A program célja megismertetni a résztvevőkkel a célorientált tervezés és feladat végrehajtás fogalmi környezetét, definiálni az általános projektmenedzsmentet és a résztvevők egyéni projektjeit, és azok alkalmazási lehetőségeit. A program elvégzésével a résztvevő megismeri a projektmenedzsment módszertanának alapjait és gyakorlati hasznosíthatóságát a mindennapokban.

A képzési idő: 30 óra
Azon személyeknek ajánljuk ezt a képzést, akik szeretnének ismereteket szerezni az esélyegyenlőség témakörébe tartozó fogalmakról, releváns jogszabályokról, valamint a diszkriminációmentességről és esélyegyenlőségről.

A képzési idő: 30 óra
A képzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a projektmunka lépéseivel. Az alapvető ismeretektől, a pénzügyi és szakmai megvalósulás követelményein keresztül, egészen a projektkontrolling, a mérő- és mutatószámok rendszeréig, valamint ezek eredményeinek ábrázolásával.

A képzési idő: 30 óra
A komoly munkaerő-hiánnyal, fluktuációval küzdő munkaszervezetek problémáját hivatott kezelni, az egyedileg kifejlesztett mérő,- és fejlesztőeszközök használatával végig kisért programunk. Képzésünk a szociális értelemben korlátozott lehetőségek között élő, jelenlegi és leendő munkavállalók gyakorlati ismereteinek, társadalmi és munkavállalói kulcskompetenciáinak fejlesztésére irányul.

A képzési idő: 440 óra
A program célja, hogy a résztvevők megismerjék és elsajátítsák az álláskeresés módjait, valamint, hogy figyelemfelkeltő és hatásos önéletrajzot tudjanak készíteni. A képzést legfőképp azoknak ajánljuk akik hasznos és bővebb információkkal szeretnék gyarapítani tudásukat az álláskeresés világában.

A képzési idő: 20 óra
Azoknak ajánljuk ezt a képzést, akik különböző atipikus és hagyományos formában is foglalkoztatott munkatársakból álló munkacsoportokban menedzselnek közös munkafolyamatokat kollégáikkal, és szeretnék megtanulni, hogy az eddig megszokott munkaszervezési módszereiket hogyan érdemes megújítani a további hatékony együttműködés érdekében.

A képzési idő: 20 óra
Azoknak ajánljuk ezt a képzést, akik szeretnék megérteni a különböző atipikus foglalkoztatási formák bevezetésével járó kommunikációs sajátosságokat és nehézségeket, és a megváltozott szervezeti kultúrához alkalmazkodó új kommunikációs módokat és rendszereket szeretnének kialakítani együttműködési folyamataikban.

A képzési idő: 20 óra
Az atipikus foglalkoztatási formák bevezetésével járó szervezeti átalakulással érintett munkavállalóknak ajánljuk ezt a képzést. A képzés az időmenedzsment tudatos alkalmazására, és az olyan speciális helyzetek kezelésre fókuszál, mint például az otthonról végzett munka vagy a kötetlen munkaidő időgazdálkodási sajátosságai.

A képzési idő: 20 óra
Azoknak a vezetőknek ajánljuk ezt a képzést, akik a rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésének stratégiai előnyeiről szeretnének többet megtudni, szeretnének megismerkedni a humánerőforrás menedzselésnek új, hatékony módszereivel.

A képzési idő: 20 óra
Azoknak a vezetőknek ajánljuk ezt a képzést, akik rugalmas foglalkoztatási körülmények között szeretnének menedzselni nagyteljesítményű munkacsoportokat, és szeretnék megteremteni a kreatív csoportmunka, a gyors és sérülésmentes kommunikáció feltételeit a szervezet munkacsoportjaiban és azok között.

A képzési idő: 20 óra
Azoknak a vezetőknek ajánljuk ezt a képzést, akik a rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésével járó szervezeti változások menedzseléséhez szeretnének a napi gyakorlatukban jól használható segítséget kapni annak érdekében, hogy a változások a lehető legkevesebb ellenállást kiváltva, a szervezeti kultúrába illeszkedve valósuljanak meg.

A képzési idő: 20 óra
A képzést azoknak a vezetőknek ajánljuk, akik a rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésében rejlő, a kreativitás és az innováció felszabadítása felé mutató lehetőségeket szeretnék kiaknázni, és szeretnének a szervezeti innováció operatív folyamatáról, az innováció szervezeti rendszeréről, és a kreatív munkafolyamatok mederben tartásáról és befejezéséről minél többet megtudni.

A képzési idő: 20 óra
Azoknak a vezetőknek ajánljuk ezt a képzést, akik atipikus foglalkoztatást is alkalmazó szervezetet menedzselnek, és szeretnék vezetői önismereti és kommunikációs készségeiket továbbfejleszteni annak érdekében, hogy a szervezeti változásokat minél gördülékenyebben és tartós hatást elérve tudják vezetni.

A képzési idő: 20 óra
A képzés során a résztvevők elsajátíthatják a stratégiai gondolkodás kialakításának módszereit, a megfelelő hatékony kommunikációt. Valamint, megtanulják a változások bevezetésének technikáit illetve a vállalti stratégiák alapvető funkcióinak alkalmazását.

A képzési idő: 20 óra
Az EFOP-1.2.9-17 project keretében a Család és KarrierPONTOKok munkatársai és szakmai partnereik számára ajánljuk a képzést. A cél, hogy a résztvevők rendelkezzenek majd azokkal a képességekkel és ismeretekkel, melyekkel működtetni akarják a Család és KarrierPONTokat, valamint támogathatják majd a nők foglalkoztathatóságát és munkaerő piaci reintegrációját.

A képzési idő: 20 óra
A képzés célja, hogy az EFOP-1.2.9-17 project keretében a munkavállalók és munkáltatók együttműködése javuljon a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében, valamint a magánélet és a munka egyensúlyának kialakítása és megőrzése.

A képzési idő: 20 óra
Az EFOP-1.2.9-17 project keretében a Család és KarrierPONTOKok szakmai partnereik, munkaadók számára ajánljuk a képzést. Cél, hogy a munkaadót képviselő résztvevő érzékennyé váljon a családbarát vállalati kultúra és működés kezdeményezésére és megteremtésére, valamint, hogy a képzést követő gyakorlati lépések proaktívan kerüljenek megtervezésre.

A képzési idő: 20 óra
Az EFOP-1.2.9-17 project keretében elsősorban a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó nőknek, illetve férfiaknak ajánljuk a képzést. A képzés célja, hogy felszüljenek az újbóli munkába állára, valamint fejlődjenek a megcélzott kompetenciáik, lássák miért fontos a rövid és hosszú távú tervezés az életpályájuk során is.

A képzési idő: 20 óra
Az EFOP-1.2.9-17 project keretében a Család és KarrierPONTOKok szakmai partnereik számára ajánljuk a képzést. A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek olyan partnerséget, hálózatot kialakítani, amely a partnerség tagjai által fejlesztett és működtetett szolgáltatások rendszerén keresztül alkalmas önfenntartó működésre.

A képzési idő: 20 óra
Az EFOP-1.2.9-17 project keretében a Család és KarrierPONTOKok szakmai partnereik számára ajánljuk a képzést. A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek olyan partnerséget, hálózatot kialakítani, amely a partnerség tagjai által fejlesztett és működtetett szolgáltatások rendszerén keresztül alkalmas önfenntartó működésre.

A képzési idő: 20 óra
A képzés résztvevői elsajátíthatnak olyan információkat az önkéntesség alapjairól, amelyek később nagyban hozzájárulhatnak a témához való hozzáállásukhoz.

A képzési idő: 10 óra
A program célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek saját motivációikkal, valamint olyan az önkéntességhez szükséges alapinformációkkal, melyek segítségükre lehetnek különböző megoldások kidolgozásában.

A képzési idő: 10 óra
A képzés résztvevői saját személyes tapasztalataik segítségével áshatnak az önkéntesség és annak lehetőségeinek mélyére.

A képzési idő: 10 óra
A képzés során a résztvevők olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek egyszerűbbé és elfogadhatóbbá teszik az önkéntességet, valamint ad egy olyan betekintést az önkéntesség folyamataiba, mely segít a mindennapi életben is rátalálni azokra a lehetőségekre, amelyek az önkéntesség fogalma alá tartoznak.

A képzési idő: 10 óra
A résztvevők olyan módszereket ismerhetnek meg, melyek fontos szerepet játszanak az önkéntesség során. Az önismeret, a felelősségvállalás, az empátia és a tolerancia fontosságával.

A képzési idő: 10 óra

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

helye: 1033 Budapest, Miklós tér 1.

ideje: hétfőtől – péntekig 9:00 – 17:00 között

A felnőttképzési tevékenységünkkel kapcsolatos teljes körű tájékoztatás részeként

 • képzési programok
 • panaszkezelés
 • szolgáltatások igénybevétele
 • ügyfélszolgálati rend

megtekinthető, ügyfélszolgálati időben H-P 9:00 – 17:00 között előre egyeztetett időpontban (1033 Budapest, Miklós tér 1.)