huhren
19 éve a felnőttképzés
szolgálatában
Éljen a kínálkozó lehetőségekkel!
Bízza ránk humán fejlesztései kezelését.
Projektgenerálás.
Projektmenedzsment.
Innovációs szolgáltatások.
Marketingkommunikáció?

Bízza elismert szakemberekre!

Felnőttképzés

Felnőttképzés

A Learning Innovation Kft. korábban akkreditált felnőttképző intézmény (AL - 2726), jelenleg --folytonosságát megtartva - a 2013. LXXVII. törvénynek megfelelően
engedélyezett felnőttképzési intézmény (E-000617/2014).

Képzéseink szerteágazó területeket fednek le - engedélyezett képzések, akkreditált pedagógus-továbbképzések, minősített egészségügyi képzések, minősített szociális képzések.

 

Innovációs szolgáltatások

Innovációs szolgáltatások

Segítünk tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzésében, összesítésében, megosztásában és felhasználásában új, módosított vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások terveinek és szabályainak létrehozása vagy megtervezése céljából.

Üzeleti tanácsadás

Üzleti
tanácsadás

Célunk, hogy sokéves szaktudásunkból, tapasztalatainkból partnereink minél több területen profitáljanak.Ismerje meg széles szolgáltatás palettánkat.

Projektmenedzsment

Projektmenedzsment

Annak érdekében, hogy megrendelőink pályázata sikeres projektté fejlődjön, a projekt teljes ideje alatt biztosítjuk a szükséges és az előírásoknak megfelelő monitoring tevékenységet.

Kérdése van? Lépjen velünk kapcsolatba:
+36 1 301 0224
1033 Budapest,
Miklós tér 1.
e-mail:
info@learni.hu

Új lehetőségeket keres?

SEGÍTÜNK MEGTALÁLNI ÉS KIÉPÍTENI!

Learning Innovation
A 2000-ben alakult, humán területen immár 19 éve működő vállalkozásunk elsősorban felnőttképzéssel, innovációs fejlesztésekkel, tartalom- és szervezetfejlesztéssel, illetve üzleti tanácsadással foglalkozik. Partnereinket mindezek mellett segítjük a források felkutatásában is, hiszen munkatársaink a releváns pályázati lehetőségeket jól ismerő és a projektgenerálás folyamatában is jártas szakemberek.

Aktuális képzések

Engedélyezett képzések
Pedagógus-továbbképzések
Szociális szakmai továbbképzések
Egészségügyi képzések

Pályázat lehetőségek

A nagyvállalkozások számára kiírt pályázat célja, hogy a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodását, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére.
Képzés (rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésével kapcsolatosan, az új/átszervezett feladatokhoz, munkakörökhöz illeszkedve, pl. időgazdálkodás, stressz kezelés, érzékenyítő, identitásmenedzsment, kommunikációs, vezetői tréningek. Szervezeti folyamatok fejlesztése (Munkafolyamatok racionalizálása; Munkakörök racionalizálása, átszervezése; Dokumentációk át/kidolgozása; Munkaszervezés átalakítása; Munkaidők átszervezése) A projekt közvetlen célja: rugalmas munkaszervezési formák, munkaidő és humánerőforrás gazdálkodás, valamint egyéni élethelyzeteket rugalmasan kezelni tudó személyügy lehetőségeinek feltárása és bevezetése szervezeti szinten. A munkahelyi folyamatok racionalizálása és rugalmasság növelése, ezáltal a hatékonyság és az alkalmazkodóképesség növelése.
Képzés (rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésével kapcsolatosan, az új/átszervezett feladatokhoz, munkakörökhöz illeszkedve, pl. időgazdálkodás, stressz kezelés, érzékenyítő, identitásmenedzsment, kommunikációs, vezetői tréningek. Szervezeti folyamatok fejlesztése (Munkafolyamatok racionalizálása; Munkakörök racionalizálása, átszervezése; Dokumentációk át/kidolgozása; Munkaszervezés átalakítása; Munkaidők átszervezése) A projekt közvetlen célja: rugalmas munkaszervezési formák, munkaidő és humánerőforrás gazdálkodás, valamint egyéni élethelyzeteket rugalmasan kezelni tudó személyügy lehetőségeinek feltárása és bevezetése szervezeti szinten. A munkahelyi folyamatok racionalizálása és rugalmasság növelése, ezáltal a hatékonyság és az alkalmazkodóképesség növelése.
Képzés (rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésével kapcsolatosan, az új/átszervezett feladatokhoz, munkakörökhöz illeszkedve, pl. időgazdálkodás, stressz kezelés, érzékenyítő, identitásmenedzsment, kommunikációs, vezetői tréningek. Szervezeti folyamatok fejlesztése (Munkafolyamatok racionalizálása; Munkakörök racionalizálása, átszervezése; Dokumentációk át/kidolgozása; Munkaszervezés átalakítása; Munkaidők átszervezése) A projekt közvetlen célja: rugalmas munkaszervezési formák, munkaidő és humánerőforrás gazdálkodás, valamint egyéni élethelyzeteket rugalmasan kezelni tudó személyügy lehetőségeinek feltárása és bevezetése szervezeti szinten. A munkahelyi folyamatok racionalizálása és rugalmasság növelése, ezáltal a hatékonyság és az alkalmazkodóképesség növelése.
Megnyert pályázatok:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Tatabánya Polgármesteri Hivatal
A projekt célja, hogy az óvoda a támogatás segítségével optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához.
A projekt a non profit szervezetek (civil szervezetek, tömegsportot népszerűsítő sportegyesületek stb.), önkormányzatok felé irányuló szemléletformáló programsorozat, mely az egészséges életvitelt hivatott beágyazni a mindennapokban, több témakört érintve:
  • A lakosság rendszeres testmozgását elősegítő szabadidős programok megvalósítása, melyek hangsúlyt helyeznek az energiaegyensúlyra-kivéve: technikai sportágakkal, extrém sporttal, versenysporttal összefüggő programok
  • Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly (táplálkozás és testmozgás egyensúlya) megtartása, és/vagy visszaállítása érdekében kidolgozott programok megvalósítása, melyek eredményesen befolyásolják többek között a megfelelő folyadékfogyasztást, a túlzott só és energia bevitel csökkentését.
  • Stresszkezelő, lelki egészség megőrzésére irányuló egészségfejlesztési programok megvalósítása
  • Elsősegély nyújtási és baleset megelőzési programok
  • Dohányzás megelőzés és dohányzásról való leszokást támogató programok
  • Drog- és túlzott alkoholfogyasztást megelőző, tudományosan megalapozott módszereket és eszközöket alkalmazó programok
  • Az életvezetési kompetenciák fejlesztését célzó programok
  • A családi életre való felkészülést támogató programok
  • A biztonságos szexuális életet elősegítő programok
  • Elsősegély nyújtási és baleset megelőzési programok
A projektek 2013 novemberétől kezdődtek, jellemzően 6-8 hónap alatt valósulnak meg. Ez idő alatt a célcsoport számára a pályázó szervezet, különböző programokkal népszerűsíti az egészségesebb életszemléletet.
Projekthelyszínek:
Balatonfüred
Debrecen
Győr
Miskolc
Nyíregyháza
Szombathely
Tatabánya
Veszprém
A TÁMOP 2.1.2. projekt alapvető célja a felnőtt lakosság gazdasági versenyképességének növelése, valamint munkaerőpiaci, elhelyezkedési esélyeinek növelése. A munkaerőpiacra jutni korszerű ismeretek birtokában lehet, és azok fejlesztése segít abban, hogy meg is lehessen tartani a munkahelyeket. Ehhez korunk megköveteli, hogy digitális ismeretekkel és idegen nyelvi tudással is rendelkezzenek a munkavállalók. A projekt ennek érdekében célul tűzi ki a digitális ismeretekkel és nyelvi kompetenciákkal rendelkező lakosság számának növelését.

Informatikai készségfejlesztés: A programmodul célja, hogy a képzésen résztvevő tájékozottságot szerezzen a program funkcióiról, a kezelői felület felépítéséről. Megismerje a nem komponens specifikus beállításokat, funkciókat, a gyakran használt menüpontokat, eszköztárakat, képes legyen a adatveszteség nélküli, biztonságos munkavégzésre és ismerje a programok közötti átjárhatóságot.

A program célja, hogy a hallgató kompetenciái úgy kiegészüljenek, hogy képes legyen az informatikai készségei javítására. A program három modulja körül kettőt fix tematikájú, míg a harmadik (számítógép kezelése) modul során 7 téma közül egyet kell kiválasztania a képzésen résztvevőnek. Arra is van módja a résztvevőknek, hogy csak bizonyos modulokat végezzenek el. A program lebonyolításához csoportokat hozunk létre olyan hallgatókból, akik ugyanazon a témákat választják a képzés kezdete előtt. A képzés végén a hallgató a választott témáinak megfelelő gyakorlati feladat teljesítésével bizonyíthatja, hogy a hiányzó kompetenciákat teljesítette.

Megvalósult képzéseink:

Képzés neve: A számítógép használat alapjainak megismerése
Képzési szint: kezdő
Helyszínek többek között:
Nagyecsed
Tiszadob
Baktakék
Szászfa
Nyíregyháza (Borbánya)
Tolcsva
Olaszliszka
Miskolc
Tiszavasvári
Ónod
Kázsmárk
Csány

Képzési neve: Angol nyelv mindenkinek
Képzés szintje: KERA1
A program célja: Nyelvi
A képzés moduljainak megnevezése:
KER A1 szintű modul kimeneti követelménye szerint:
KER A1 szintű nyelvhasználathoz szükséges produktív és receptív – hallott szövegértési, beszéd-, olvasási-, és írási-készségek, Közös Európai Referenciakeret meghatározásai szerint.

KER A2 szintű modul kimeneti követelménye szerint:
KER A2 szintű nyelvhasználathoz szükséges produktív és receptív – hallott szövegértési, beszéd-, olvasási-, és írási-készségek, Közös Európai Referenciakeret meghatározásai szerint.

KER B1 szintű táró modul kimeneti követelménye szerint:
KER B1 szintű nyelvhasználathoz szükséges produktív és receptív – hallott szövegértési, beszéd-, olvasási-, és írási-készségek, köznapi valamint munkahelyi kontextusban, Közös Európai Referenciakeret meghatározásai szerint, képzési szükségletnek és egyéni igényeknek megfelelően súlyozott rész-készségek kialakításával.

KER B2 szintű táró modul kimeneti követelménye szerint:
KER B2 szintű nyelvhasználathoz szükséges produktív és receptív – hallott szövegértési, beszéd-, olvasási-, és írási-készségek, köznapi valamint munkahelyi kontextusban, Közös Európai Referenciakeret meghatározásai szerint, képzési szükségletnek és egyéni igényeknek megfelelően súlyozott rész-készségek kialakításával.

KER C1 szintű táró modul kimeneti követelménye szerint:
KER C1 szintű nyelvhasználathoz szükséges produktív és receptív – hallott szövegértési, beszéd-, olvasási-, és írási-készségek, köznapi valamint munkahelyi kontextusban, Közös Európai Referenciakeret meghatározásai szerint, képzési szükségletnek és egyéni igényeknek megfelelően súlyozott rész-készségek kialakításával.

A program célja: Angol nyelvi felkészítés KER A1 szinttől KER C1 szintű nyelvismeret megszerzéséig. Interaktív receptív és produktív nyelvhasználat, kommunikációs stratégiák, autonóm nyelvtanulói/nyelvhasználói attitűd kialakítása.
A program általános célja, hogy a képzést sikeresen végző nyelvtanuló a hétköznapok során mind munkájával kapcsolatban, mind személyes, magánéleti viszonylatban megfeleljen a kommunikációs kihívásoknak. A KER megközelítéseit követve, képzéseink során nem pusztán egy idegen nyelvre vonatkozó ismeretek átadása és nyelvi készségek kialakítása valósul meg, hanem azzal párhuzamosan, a nyelvi készségek fejlesztésén keresztül az általános viselkedési, cselekvési és megnyilvánulási normák kialakítása. Intézményünkben a nyelvoktatás elsődleges célja az eltérő anyanyelvűek közötti sikeres együttműködés elősegítése.

Képzés célcsoportja: Alkalmazottak, Vállalkozók, Munkanélküliek, Magánszemélyek

Megvalósult képzéseink:
Budapest VIII. kerület
Pécs
Gyomaendrőd
Bátya
Kaposvár
Kalocsa
Győr
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program” című (EFOP-3.3.5-19 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 000 000 000 forint. Jelen felhívás keretében a felhívás 4.1. pontban meghatározott feltételek szerinti szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet. [...]
2020. feb 25.
Source: Kormányzati hírportál
Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” című (GINOP-4.1.4-19 kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint: [...]
2020. feb 25.
Source: Kormányzati hírportál
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálat 2020.02.26-án (szerdán) 8:30-15:00 óráig fogadja a telefonos megkereséseket. 2020.02.27-én a hívásfogadás ismét az általános rend szerint alakul. Tisztelettel: Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálat [...]
2020. feb 25.
Source: Kormányzati hírportál
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 2020. január 2-i módosításának hatálybalépése következtében aktualizálásra került a KÖFOP projektek elszámolásaiban használandó személyi jellegű költség összesítő az alábbi változásokkal: • az összesítő kiegészítésre került az arculati elemekkel • pontosításra került a költségelem leírása, ahol kérjük, hogy a munkabért, valamint a munkabérhez kapcsolódó foglalkoztatást terhelő adókat, járulékokat külön költségelemként, külön sorba rögzítsék. A személyi jellegű egyéb kifizetések és kapcsolódó járulékai ugyanazon költségelemen és soron rögzíthetők, tekintve, hogy a költségvetésben sem különülnek el egymástól. Módosult dokumentumok: • személyi jellegű költség összesítő [...]
2020. feb 24.
Source: Kormányzati hírportál

Learning Innovation Kft.